Beleggersvertrouwen in juli licht gestegen naar neutraal

beleggersvertrouwen

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is in juli opnieuw een beetje gestegen. Beleggers zijn “neutraal gestemd”, meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer.

De graadmeter waarmee ING het vertrouwen van beleggers meet kwam uit op een stand van 100, tegen een stand van 98 in juni. Alles onder een stand van 100 geeft een negatieve stemming weer, alles erboven een positieve. Vier op de vijf ondervraagde beleggers verwachten dat de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille in de komende drie maanden gelijk blijft of stijgt.

Kansen en bedreigingen in crisistijd

Een kwart van de groep beleggers vindt het nu een goede tijd om te beleggen in risicovolle sectoren, zoals informatietechnologie en biotechnologie. Daarentegen belegt een derde liever in minder risicovolle sectoren zoals nutsbedrijven en dagelijkse consumentengoederen. Kijkend naar de regio’s om te beleggen, verwacht een kwart van de beleggers de grootste beurskansen in Nederland in de komende drie maanden. Ook de verwachting voor Europa als meest kansrijke regio is gestegen (14%). Nog maar 10% van de beleggers ziet Azië als de regio met de grootste beurskansen, ten opzichte van 17% vorige maand.

Beleggersvertrouwen ING
ING BeleggersBarometer juli 2020

Coronacrisis heeft impact op beleggers

75% van de beleggers geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op zijn of haar keuzes. Zo zegt 23% van de beleggers op dit moment niets te doen omdat de beurs erg onvoorspelbaar is, terwijl  22% juist nu meer kansen ziet. In totaal geeft vier op de 10 beleggers aan zichzelf door de crisis beter te leren kennen als belegger. Ruim de helft (53%) daarvan merkt dat het moeilijk is om de ontwikkelingen van de beurs te voorspellen en het daardoor lastiger is om juiste beslissingen te nemen. 32% van deze groep zegt juist beter te kunnen reageren of op basis van emoties te handelen (15%). Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office. “We zien duidelijk het effect van de coronacrisis: beleggers kunnen moeilijk inschatten hoe de komende periode er uit zal zien en dat is begrijpelijk. Er zijn nog bijzonder veel onzekere factoren die de financiële markten sturen, zoals de ontwikkelingen rond het coronavirus, het economisch herstel, de geopolitieke spanningen en mogelijke nieuwe steunmaatregelen van centrale banken en overheden”. 

De helft van de beleggers heeft het gevoel dat hun beleggingen gelijke trend houdt met de markt die zij volgen of het zelfs beter doet dan de markt, vooral door een gespreide portefeuille. Een kwart geeft aan dat dit komt door indexbeleggen. Een derde van de beleggers belegt via indexbeleggen, dit doen zij zelf (23%) of ze beleggen in beheer (12%).

Bron: ING, Eurobench.com. Bewerking: Beleggenvergelijken.com