Beleggen tijdens de crisis – Hoe doe je dat?

beleggingsrekening openen

Forse koersdalingen zijn onvermijdelijk. Gemiddeld eens in de 10  jaar komt er een moment dat de beurzen in korte tijd fors dalen of voor langere tijd in het rood staan. Denk maar eens naar de beurskrach van 1987, het barsten van de internetbubbel in 2000 of de financiële crisis in 2008. Nu zijn we aanbeland bij het Corona-virus in 2020. Die rode cijfers zijn beangstigend en vele beleggers voelen dan ook de drang om op zulke momenten te handelen. Maar juist in dergelijke tijden kan het lonen om de lange termijn voor ogen te houden. Om door de rode cijfers heen te kijken. En om je vast te houden aan jouw plan. Wij geven je hierbij meer context over beleggen tijdens crisistijden.

Beleggen tijdens Corona in crisistijden – hoe doe je dat?

Wereldwijde spanningen hebben altijd hun weerslag op de beurs en dus op je beleggingen. Dat is niets nieuws. Maar de ene ontwikkeling heeft meer impact de andere. Door de jaren heen zijn we als mensheid meerdere malen geconfronteerd met fikse correcties op de beurs. Denk aan beurskrach in 1987, het barsten van de internetbubbel in 2000 of de onrust rondom de Brexit en de handelsoorlog tussen Amerika en China in 2018. We zouden tal van jaartallen kunnen opnoemen waarin de beurs tijdelijk dieprode cijfers liet zien.

Beleggers krijgen dus geheid eens in de zoveel tijd een zure appel op hun bord. Wie in 2018 bijvoorbeeld in aandelen belegde, had een grote kans dat die aandelen in een jaar tijd fors in waarde daalden.

Maar juist in periodes van dalende koersen kan het raadzaam zijn om door die zure appel heen te bijten. Want 2019 was een topjaar voor de beurs. Wie zijn hoofd in 2018 koel hield en zich niet liet wegjagen door de rode cijfers, haalde in 2019 met dezelfde aandelen waarschijnlijk een zeer hoog rendement. Stel je eens voor dat je juist tijdens die dalingen in 2018 je beleggingen verkocht en later weer – tegen een hogere koers – instapte. Dat had je waarschijnlijk veel geld gekost. Het aantal beleggers dat in het verleden uit angst handelde en daardoor grote verliezen maakte is vermoedelijk dan ook erg groot.

Warren Buffett has famously said that investors “should be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.

Warren Buffet

De markt is niet te voorspellen

We vermoeden dat je de beurs niet kunt voorspellen. Tenzij je een glazen bol hebt, maar dat geldt helaas voor weinig van ons. Uit allerlei onderzoeken blijk dat het vrijwel onmogelijk is om de beurs te verslaan. Kijk maar eens naar de onderstaande tabel, waarin het rendement van actieve beleggingsfondsen in procenten wordt vergeleken met de S&P 500, de index van Amerika’s grootste bedrijven. Wat blijkt? De markt presteert doorgaans beter dan de actieve belegger en laat zich dus niet voorspellen.

beleggen tijdens crisistijden
Het rendement in procenten van de S&P 500 vergeleken met de prestaties van actieve beleggingsfondsen tot 2016. Bron: Dalbar.

Beleggen is voor de langere termijn

Als je belegt, weet je één ding zeker: gemiddeld eens in de 10 jaar krijg je een flinke beurscrisis voor je kiezen, waarbij de koersen in korte tijd énorm dalen. En elk jaar dalen de koersen doorgaans wel een keer in korte tijd met 10%. Het verleden leert ons dat het dan loont om je hoofd koel te houden. Want dalingen werden in het verleden altijd weer opgevolgd door stijgingen, die weer werden opgevolgd door dalingen die weer… Je begrijpt het. Op de lange termijn leveren aandelen tot op heden een positief rendement op, leert de historie ons. Tussentijds kan dat flink meer of minder zijn. Het is dus belangrijk dat je, als je gaat beleggen, de lange termijn voor ogen houdt.

Ter voorbeeld kunnen we de rendementen van sparen en beleggen over periodes van 20 jaar aanhalen. Hieronder zie je het gemiddelde jaarlijkse rendement over periodes van twintig jaar voor zowel beleggen als sparen over alle mogelijke periodes van 20 jaar tussen 1947 en 2018. Hieruit blijkt dat beleggen over een periode van 20 jaar vrijwel altijd een hoger rendement opbracht dan sparen.

sparen versus beleggen
De kleine lettertjes: Deze grafiek toont het gemiddelde jaarlijkse rendement over periodes van twintig jaar voor beleggen en sparen. Data voor beleggen komt van de S&P500 Index (in USD, vanaf 1928 tot en met 1969), de MSCI World Index (in USD, vanaf 1970 tot en met 2004) en de MSCI World Index (gehedged naar euro’s, vanaf 2005 tot en met 2018). Data voor sparen betreft het rendement op Amerikaanse T-bills (in USD, vanaf 1928 tot en met 2002) en de gemiddelde jaarlijkse rente op Nederlandse spaarrekeningen zonder vaste looptijd (bron: DNB, vanaf 2003 tot en met 2018). Deze berekeningen zijn exclusief eventuele kosten die het rendement op beide categorieën kunnen verlagen.

Is het niet handiger om mijn aandelen te verkopen voor obligaties?

Tijdens onrustige periodes op de beurs kan het aanlokkelijk zijn om je aandelen te verkopen en obligaties aan te kopen. Obligaties zijn doorgaans immer een veiligere belegging dan aandelen. Tegelijkertijd leveren ze vaak ook een lager rendement op. Verandert er iets in je persoonlijke situatie of ervaar je slapeloze nachten door (forse) beweging op de beurs? Dan kan het een optie zijn om wat gas terug te nemen door (deels) te herbalanceren naar obligaties.

Hiertegenover staat wel dat obligaties een lager verwacht rendement kennen en dus in mindere mate bijdragen aan jouw doel. Aandelen kennen een hoger verwacht rendement, juist doordat ze ook meer risico met zich meebrengen. Dat risico is bij je bekend, want eerder lieten we al zien dat koersdalingen eens in de zoveel tijd voorkomen. De impact die die koersdalingen op de lange termijn hebben is echter verwaarloosbaar. Hierboven zagen we al dat beleggen gedurende een periode van 20 jaar vrijwel altijd effectief is. Wie belegt voor de lange termijn, gunt zijn aandelen immers de tijd om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Verkoop je jouw aandelen in tijden van beursstress voor obligaties? Dan kan dat er juist voor zorgen dat je vermogen nóg langer de tijd nodig heeft om te herstellen. Obligaties stijgen doorgaans immers minder snel in waarde dan aandelen. Bovendien zijn obligaties vaak juist duurder wanneer aandelen in prijs dalen. Ook bij het switchen van aandelen naar obligaties is het daarom raadzaam om de lange termijn in het oog te houden.

De bovenstaande cijfers bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Maar koersdalingen zijn er al sinds aandelen verhandelbaar zijn. We zagen het in 1987, in 2000 en in 2018. En na die jaren volgde herstel. Niemand weet hoe lang onrustige tijden aanhouden. Misschien een dag, misschien een maand, misschien een jaar. In het verleden duurde het herstel van de beurzen soms zelfs langer dan een jaar. Heb je een lange beleggingshorizon? Dan is er volgens de cijfers uit het verleden een grote kans dat de waarde van je beleggingen zich weer herstelt. Het is daarom belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden en om niet te handelen uit angst. Die angst is in de meeste gevallen namelijk een slechte raadgever.

Starten met beleggen

Wil je zelf starten met beleggen? Kies voor fondsbeleggen of bekijk de goedkoopste beleggingsrekeningen om zelf te beleggen.

Bekijk de goedkoopste beleggingsrekening