De voordelen van herbeleggen van dividend

voordelen herbeleggen dividend

Wie belegt, krijgt eens in de zoveel tijd een flinke crisis voor zijn kiezen. Dat is zo zeker als twee keer twee vier is. Na zo’n crisis volgt doorgaans weer herstel. Het mikpunt van dat herstel is, vanzelfsprekend, het oude piekniveau van de beurs. Maar dat is niet helemaal terecht. Wie zich blind staart op de stand van de beurs, houdt namelijk geen rekening met het herbeleggingsrendement. En juist dat herbeleggingsrendement speelt een belangrijke rol in het herstel van beurscrises en het werkelijke rendement op de lange termijn.

Wat is herbeleggingsrendement?

Wie belegt, ontvangt doorgaans jaarlijks een bedrag aan dividend, afhankelijk van het fonds of het aandeel waarin diegene belegt. Als dat dividend weer belegd wordt in hetzelfde fonds of aandeel, dan levert dat rendement op. Het rendement dat u behaalt door het herbeleggen van dividend, noemen we het herbeleggingsrendement. Het herbeleggingsrendement is dus onderdeel van het totale rendement, maar wordt niet meegenomen in de koersen van aandelenfondsen. En dat geeft een vertekenend beeld, want het herbeleggingsrendement zorgt voor een snellere vermogensgroei én een sneller herstel van stevige koersdalingen.

Wat gebeurt er na een crisis op de beurs?

In de afgelopen 50 jaar zijn beleggers geconfronteerd met meerdere crises. Denk aan de crisis op de aandelenmarkt in 1974, de dotcombubbel in 2002 en de kredietcrisis in 2009. Na zo’n crisis lopen de koersen over het algemeen flink op. Hieronder ziet u bijvoorbeeld het gemiddelde jaarlijkse rendement over periodes van 3 jaar en 10 jaar na zo’n dieptepunt.

gemiddelde rendement na dieptepunt

De stand van de beurs zegt niets over het herstel ervan

Na een crisis vindt de beurs meestal weer een weg omhoog en dat ging in het verleden, zoals we hierboven zien, gepaard met hoge jaarlijkse rendementen. Toch is het na zo’n crisis enige tijd wachten op herstel. Wachten tot de beurs haar oude niveau bereikt. Laten we bijvoorbeeld eens naar de AEX kijken: deze bereikte op 4 september 2000 een hoogtepunt van 702 punten, dat tot op de dag van vandaag nooit meer bereikt werd.

Dat klinkt nogal somber: zijn we in Nederland in bijna 20 jaar dan werkelijk niets opgeschoten? Zeker wel. In de stand van de AEX wordt eventueel herbeleggingsrendement namelijk niet meegerekend. De herbeleggingsindex van de AEX – waarbij herbeleggingsrendement dus wél wordt meegerekend – stond op diezelfde 4 september 2000 namelijk op 1272,11. En nu? Op 14 april 2020 noteerde de ‘gewone’ AEX een stand van 507,74 punten, bijna 200 punten lager dan in september 2000, dus. De herbeleggingsindex sloot op 14 april 2020 ondertussen op 1767,56. U leest het goed: bijna 500 punten hoger dan het ‘hoogtepunt’ in 2000.

Hoe snel vindt het herstel dan plaats?

Dat betekent dus dat we, als we het werkelijke herstel van een beurs willen meten, het herbeleggingsrendement mee moeten nemen. Kijken we naar de MSCI World Index, een index die is samengesteld uit 1623 van de grootste bedrijven ter wereld, dan zien we dat die index na een crisis gemiddeld 45 maanden nodig had om te herstellen. Kijken we naar de herbeleggingsindex, dan nam dat herstel gemiddeld 36 maanden in beslag. De stand van een beursindex zónder het herbeleggen van dividend zegt dus onvoldoende over het rendement dat de belegger behaalt.

Hierboven lieten we zien dat het rendement in de jaren na een dieptepunt doorgaans hoog ligt. Toch zijn die hoge rendementen niet vanzelfsprekend: het kan goed voorkomen dat er kort na de eerste crisis een tweede volgt: de weg naar herstel is voor de beurs vaak ronduit hobbelig. Na de crisis op de beurzen in 1974 had de MSCI World Index bijvoorbeeld bijna 5,5 jaar nodig om te herstellen. Nemen we het herbeleggingsrendement mee, dan duurde dit 3,5 jaar. Dit was de langste periode van herstel in de afgelopen 50 jaar.

Wat gebeurt er na een piek op de beurs?

Eerder keken we naar de jaarlijkse rendementen na een dieptepunt op de beurs. Die zagen er rooskleurig uit. Maar zoals de beurs op een gegeven moment een voorlopig dieptepunt bereikt, komt er ook altijd een moment dat deze een voorlopig hoogtepunt aantikt. Op de korte termijn zijn de rendementen na zo’n piek doorgaans niet om over naar huis te schrijven. Op de lange termijn – lees: een periode van minimaal 10 jaar – bleek het gemiddelde jaarlijkse rendement in het verleden echter ook na zo’n piek positief.

De werkelijke impact van het herbeleggingsrendement

Hierboven zagen we de invloed van het herbeleggen van dividend op het rendement na een dieptepunt en een piek op de beurs. Kijken we naar het gemiddelde jaarlijkse rendement over periodes van 3, 10 en 20 jaar, dan zien we dat dat aanzienlijk hoger ligt wanneer het dividend wordt herbelegd. Zo’n 3% hoger per jaar, om iets preciezer te zijn.

In alle gevallen ligt het jaarlijkse gemiddelde rendement dus zo’n 3% hoger wanneer het dividend wordt herbelegd. Da’s een flink verschil, al zegt dat getal u op zichzelf misschien weinig. Laten we daarom eens kijken naar wat zo’n verschil van 3% per jaar concreet kan betekenen over een langere periode.

MSCI World Index in USD vanaf 1970 tot 2019

De bovenstaande grafiek toont aan hoe groot de impact van het herbeleggingsrendement is op het totale rendement. Natuurlijk heeft dit betrekking op een periode van 50 jaar en zijn er weinig mensen die zo lang aan een stuk door beleggen. Die nieuwe auto of die aanbouw aan het huis moet immers ook gewoon betaald worden. Maar over het algemeen geldt: hoe langer de beleggingsperiode, hoe hoger het herbeleggingsrendement. En dat kan, zoals we hierboven zien, al over een periode van 20 jaar een enorm verschil maken.

De conclusie: voordelen van herbeleggen dividend

Het herbeleggingsrendement wordt vaak niet meegenomen in het totale rendement van een aandeel of fonds of in de prestaties van een index. Dat zorgt voor een vertekenend beeld, want het totale rendement (dus inclusief herbeleggingsrendement) ligt vaak veel hoger dan de koersstijging van een aandeel, fonds of index doet vermoeden. Bovendien blijkt het herstel van een crisis op de beurs fors sneller te zijn wanneer we het herbeleggingsrendement in ogenschouw nemen. Kijk je daarom naar de prestaties van een aandeel, fonds of index? Neem dan altijd het herbeleggingsrendement in ogenschouw.

Kies voor fondsbeleggen om te beleggen in indexfondsen of besteed uit aan experts.

Disclaimer: Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg (deels) verliezen.

Bron: Brandnewday.nl. Bewerking: Beleggenvergelijken.com